Døgnvagt 60 55 51 56

Insekter

Væggelus bekæmpelse

Læs hvorfor væggelus bekæmpelse udføres, om væggelus’s kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark foretager væggelus bekæmpelse. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå væggelus.

Væggelus bid kan resultere i, at det pågældende område svulmer voldsomt op. Væggelus symptomer ses ofte på hænder, arme, hals eller fødder, da væggelus typisk angriber disse kropsdele. Forekomst af væggelus er meget generende, da de ofte opholder sig i soveværelset og angriber om natten. Den engelske betegnelse for væggelus er derfor meget passende “Bedbugs”.

Kropslængde, væggelus: Ca. 1 – 6 mm.

Væggelusen er en tæge, som lever af blod. I modsætning til andre tæger har væggelus ingen vinger. Væggelus er rødbrun og er lyssky. De gemmer sig i sprækker og revner og opsøger deres bytte om aftenen. Den voksne væggelus kan dog ved en stuetemperatur på 13 grader overleve ca. et år uden blod. Væggelus foretrækker menneskeblod, men kan også suge blod fra dyr såsom kaniner, rotter, mus og fugle. Væggelus kan kun leve inden døre.

Væggelus er omfattet af boligorganisationers udryddelsespligt. Ved forekomst af væggelus skal udlejer ifølge almenlejeloven foranstalte væggelus bekæmpelsen uden udgift for lejerne. Modsat har beboere pligt til at melde om forekomst af væggelus til ejendommen, så en væggelus behandling kan igangsættes.
Hvor det drejer sig om en andels- eller ejerbolig kan lejeloven ikke anvendes. Problemerne er imidlertid de samme, og en rationel væggelus bekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks nægter at deltage. Dog kan Kommunalbestyrelsen pålægge beboere at deltage. Klik her for at læse lovgrundlaget for skadedyr i ejendomme.

Væggelus bekæmpelsen sker med et miljøgodkendt bekæmpelsesmiddel og tager udgangspunkt i væggelusenes typiske opholdssteder. F.eks. i nærheden af sengesteder, bagsiden af skabe og billeder, sprækker ved paneler og lister, bag løst tapet og ved rørgennemføringer.
Ved forekomst af væggelus i materialer som kan tåle kuldebehandling fryses materialer ned til minus 18 grader i et par døgn. Alternativt behandles materialer også med miljøgodkendt bekæmpelsesmiddel.

En væggelus bekæmpelse indebærer ikke kun, at det enkelte forretningslokale eller lejlighed får foretaget en bekæmpelse. Hele ejendommen skal inkluderes, da væggelus vandrer. Typisk spreder de sig fra ejendom til ejendom via rørgennemføringer, paneler og sprækker i murværk. Foretager man kun væggelus bekæmpelsen i f.eks. én lejlighed, så flytter man blot problemet videre til naboen (hvorfra det så i øvrigt kan vende tilbage til én selv igen).

Vejledende pris: 1.440 kr. ex. moms. Ved en standard bekæmpelse foretages 3 behandlinger. I de værste tilfælde, hvor antallet af væggelus er meget højt og væggelusene har spredt sig til flere lejligheder må man forvente op til 7 behandlinger.
Garanti på væggelus bekæmpelse: Ingen.

For at undgå væggelus kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Vask tøj og andre genstande i vaskemaskinen ved minimum 60 grader. Væggelus transporteres ofte til boligen efter, at man har overnattet uden for hjemmet. F.eks. på hoteller i udlandet.
  • Frys bagage som kan tåle det ned til minus 18 grader i et par døgn.
  • Særdeles grundig støvsugning. Både rum, senge, møbler og sprækker. Støvsugning bør foretages 3 gange med 2 dages mellemrum. Efter støvsugningen lægges den fyldte støvsugerpose i fryseren i mindst to til tre døgn.
  • Overvej at kassere angrebne genstande.
  • Tætne sprækker og lukke spredningsveje.
Kontakt