Døgnvagt 60 55 51 56

Insekter

Klannere

Læs hvorfor klannere bekæmpes, om deres kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark foretager en klannere bekæmpelse. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå klannere.

Pelsklannere udretter skade typisk ved at gnave i uld, fjer, insektsamlinger og frøsamlinger.
Husklanner og flæskeklanner kan give problemer ved at de søger ned under gulvene. Finder de ikke et naturligt hulrum til forpupningen vil de gnave lange gange i træværket. Ved store angreb kan deres gange svække træværket. Ligeledes kan larvernes tendens til at gnave sig ind i ting forårsage skade på et lager, hvor de gnaver sig ind i emballage til andre varer.
Da husklanner og flæskeklanner kommer i kontakt med ådsler er de smittebærere. Ved en fysisk forurening af madvarer eller køkkenudstyr kan de forårsage salmonellaforgiftning, som kan give kroniske ledsmerter og være dødelig for ældre og svagelige. Desuden kan salmonella medføre diarre, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkastning.

Kropslængde, pelsklannere: Ca. 3 – 4 mm, larverne er ca. 8 mm.
Kropslængde, husklannere: Ca. 7 – 9 mm, larverne er ca. 15 mm.
Kropslængde, flæskeklannere: Ca. 7 – 9 mm, larverne er ca. 16 mm.

Pelsklanners hoved og forkrop er sort/mørkebrun og dækvingerne, som ligger hen over bagkroppen, er brune. Fra æg til voksent individ går der et halvt års tid. Arten hører oprindeligt hjemme i tropiske områder og trives bedst ved en temperatur på 24 grader. Således kan pelsklannere udelukkende formere sig i opvarmede lokaler. Selvom pelsklannere kan flyve spredes de ofte via varer, møbler eller tæpper. De kan også sprede sig i en ejendom via rørgennemføringer eller gennem sprækker. Pelsklannerne lever af tilfældige organiske rester, døde insekter, frø og krummer. De sidder ofte bag revner og sprækker i køkkenskabe og fejelister.

Husklannerne er bådformet og ensartet sortbrun. Hunklannerne lægger ligesom spyfluer deres æg i døde dyr. Husklannere i en beboelse kan stamme fra duereder på loftet eller fra en død fugl i en aftrækskanal. Ligeledes kan døde mus eller rotter under gulvene være arnesteder, og larverne kan udvikle sig i en pose tørfoder til husdyr. De har tilbøjelighed til at vandre samt flyve omkring og kan derfor træffes langt fra arnestedet. De spredes typisk fra uhumske lejligheder.

Flæskeklannere er sortbrune biller med et bredt, lyst, plettet bælte over ryggen. De lever ligesom husklannere af tørre ådsler, madrester, dyremad mv. Det sker også at de forgriber sig på havregryn og lignende plantekost. Ligeledes kan de også spredes til ejendomme fra fuglereder og trænger ind i bygningen udefra, hvis der f.eks. ligger en død mus på loftet.

Klik her for at læse nærmere om klannere på Gyldendals åbne encyklopædi.

Ingen særlig lovgivning på området.

En bekæmpelse af pelsklannere vil indebære at revner, sprækker, paneler, skabe og skuffer behandles. Er man udsat for husklannere eller flæskeklannere i et større omfang behandles arnestederne. Dog må man i sådanne tilfælde forberede sig på, at der i nogen tid kan dukke enkelte biller op, idet de kan have fjernet sig så meget fra det sted, der behandles, at de går ram forbi.

Vejledende pris: 2.792 kr. ex. moms.
Garanti på bekæmpelse: Skadedyr Danmark yder ikke garanti på bekæmpelsen af klannere.

For at undgå klannere kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Hyppig og grundig rengøring med en støvsuger. Særligt i sprækker og revner.
  • Støvsugning af løse tæpper til opbevaring samt kasser under sengen.
  • Fjerne muligheder for reder af fugle, mus og rotter. F.eks. er gråspurve- og tamduereder udklækningssteder for flæskeklannere mens både gråspurve-, tamdue-, allike- og bysvalereder er udklækningssteder for pelsklannere.
  • Fjerne madrester. Vær opmærksom på steder, hvor madrester kan spildes f.eks. hundens/kattens madskål eller bag komfur og køkkenborde.
  • Opbevaring af tørfoder og lignende i tætsluttende låg.
Kontakt