Døgnvagt 60 55 51 56

Fugle

Svaler

Læs hvorfor skadedyret bekæmpes, om dens kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark bekæmper skadedyret. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå skadedyret.

Svaler sviner ufattelig meget med deres ekskrementer og deres tilstedeværelse kan give omfattende bygningsskader og støjgener. Når svalers ekskrementer blandes med regnvand ætser og nedbryder det bygningsmaterialer, biler (lakken), cykler, statuer, bænke, rækværker osv.
Endvidere er svalerederne udklækningssted for en lang række skadedyr. Disse skadedyr kan trække ind i boligen eller virksomheden. Svalerederne er f.eks. udklækningssted for møl, biller, klannere og mider.

Dernæst er der risiko for smittespredning, hvilket kan resultere i alvorlige sygedomme:

  • Papegøjesyge, som giver vejrtrækningsbesvær og kan føre til alvorlig lungebetændelse med påvirkning af lever, hjerte og milt. Smitten sker oftest ved inhalation af forstøvet afføring eller sekret eller ved kontakt med svalen.
  • Salmonella forgiftning, som kan give kroniske ledsmerter og være dødelig for ældre og svagelige. Desuden kan salmonella medføre diarre, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkastning.
  • Campylobacter, som i op til en uge giver kvalme, feber, mavesmerter og diarre. Mange uger efter vil man være svag.

Bysvalen er udbredt i det meste Danmark. Lige fra landområder til indre by. Arten yngler oprindeligt i klipper, men har tilpasset sig menneskelige strukturer og yngler derfor under tagudhæng mv. Reden bygges af vådt mudder og de yngler altid uden på bygningerne. Den eneste art som yngler inde i bygninger, er landsvalen. Svalens føde består af insekter.

Det er ulovligt at fjerne svalereder, når der er æg eller unger i rederne. Dernæst må bysvaler ikke reguleres, da de er fredet. Svalerne forlader deres reder i Danmark omkring oktober og vender tilbage omkring maj.

Fra oktober til april vil bekæmpelsen indebære, at svalerederne fjernes. Eventuelt med højtryksspuler. Herefter opsættes net, hvor svalerne tidligere har bygget reder, således at dette ikke gentager sig. Opsætning af svalenet som forebyggende bekæmpelse af svaler er alfa og omega, da svaler vender tilbage til samme yngleområde år efter år. Bekæmpelsen kan som tilvalg følges op af grundig desinfektion.

Vejledende pris: 1.035,75 kr. ex moms pr. meter. Dette betyder, at såfremt tagudhænget eksempelvis udgør 10 meter vil opsætning af svalenet stå i en pris af 10.357,50 kr. ex moms.
Garanti på svalebekæmpelse: Skadedyr Danmark yder garanti på bekæmpelsen til og med årets udgang. Bygger svalerne reder, hvor Skadedyr Danmark allerede har opsat net afhjælper Skadedyr Danmark skadedyrsproblemet igen uden beregning.

For at undgå svaler kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Sørg for at lukke adgangsveje til bygningen.
  • Gør bygningen mindre indbydende som redested.
Kontakt