Døgnvagt 60 55 51 56

Insekter

Hvepse og murbier

Læs hvorfor hvepse og murbier bekæmpes, om deres kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark bekæmper hvepse og murbier. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå hvepse og murbier.

Et hvepsebo tæt på bebygget område vil ofte udgøre en uacceptabel risiko. Er der chance for at hvepsene kommer i konflikt med os mennesker ved at overføre smitte, stikke eller på andre måder genere, bør de bekæmpes. Særligt hvis hvepseboet etableres, hvor børn opholder sig eller forbi passerer. Hvepse er meget aggressive og et hvepsestik kan være livstruende både for mennesker og dyr.
Hvepse holder til på ådsler, i skraldespande og lignende steder. Derfor er de smittebærere af f.eks. salmonella, som kan give kroniske ledsmerter og være dødelig for ældre og svagelige. Desuden kan salmonella forårsage diarre, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkastning. Derudover ødelægger hvepse madvarer ved at gnave i det med deres stærke kindbakker.

Angreb af murbier kan medføre at bygningsdele kollapser. Desuden kan indtrængende vand gennem de nedbrudte fuger resulterer i frostsprængninger og indvendige fugtskader. Tilstedeværelsen af murbier kan også skabe vanskeligheder ved salg og forsikring af boligen.

Forretningsbetingelser ved hvepse- og murbi bekæmpelse: Ved bekæmpelse af svært tilgængelige hvepseboer kan det undtagelsesvis være nødvendigt at fjerne underbrædder i tagudhænget, tagsten på taget, beskære eller fjerne beplantning med videre. Ved sådanne tilfælde fraskriver Skadedyr Danmark sig et hvert ansvar, for såvel direkte som indirekte skader i forbindelse, med det udførte arbejde, medmindre skaden skyldes adfærd, der kan betegnes som groft uagtsom. Således dækker Skadedyr Danmark ikke for et eventuelt beskadiget underbræt i tagudhænget, knækket tagsten eller beskadiget beplantning.

Kropslængde, hvepse: Ca. 12 – 14 mm. Store gedehams (Vespa crabo): Ca. 25 mm.
Kropslængde, murbier: Ca. 7 – 9 mm.

Hvepse er lette at genkende med deres karakteristiske kropsform og med deres gul-sorte tegninger på kroppen.

Murbier er gråsorte og med hvidlige ringe omkring bagkroppen. Man vil kunne se murbierne være aktive på lune og solvendte murflader. Typisk syd- og vest vendte mursider. Murbierne graver vandrette gange, som er 10 – 20 cm lange. De er meget lidt aggressive, men kan dog stikke. Murbiernes larver overvintrer i murværket og kommer til syne i løbet af sommeren.

Fødevarelovgivningen foreskriver, at alle led i fødevareproduktionskæden skal træffe passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadedyr. Dvs. at virksomheder som forarbejder eller serverer mad til ansatte eller kunder skal sikre sig mod hvepse. På denne måde skal alle led i fødevareproduktionskæden sikre sig, at der ikke sker en fysisk forurening af fødevarer fra hvepse og at de ikke kan komme ind i lokalet eller ejendommen.Hvepse og murbier er omfattet af boligorganisationers udryddelsespligt. Ved forekomst af hvepse eller murbier skal udlejer ifølge almenlejeloven foranstalte bekæmpelse af skadedyrene uden udgift for lejerne. Modsat har beboere pligt til at melde om forekomst af hvepse og murbier til ejendommen.
Hvor det drejer sig om en andels- eller ejerbolig kan lejeloven ikke anvendes. Problemerne er imidlertid de samme, og en rationel bekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks nægter at deltage. Dog kan Kommunalbestyrelsen pålægge beboere at deltage.

Hvepse bør bekæmpes så tidligt som muligt, da et hvepsebo sidst på sæsonen indeholder flere tusinde hvepse. Vær opmærksom på, at det ikke altid er nok at fjerne hvepseboet, da enkelte arbejdere udenfor boet kan bygge et nyt hvepsebo op fra grunden. I stedet skal hvepseboet bekæmpes professionelt med miljøgodkendte bekæmpelsesmidler.

Murbier bør bekæmpes inden de bliver aktive i det tidlige forår eller sidst på sommeren, når murbiernes flyveaktivitet stopper. Ofte vil det være nødvendigt at den kemiske bekæmpelse følges op af murerarbejde, hvor den gamle og svage mørtel kradses ud i en dybde af 1 cm og erstattes med ny mørtel. Dette skyldes, at der risiko for nye angreb, så længe der findes murværk med løs eller dårlig mørtel.

Vejledende pris hvepse og murbier: Ring for pris.
Garanti på bekæmpelse: Skadedyr Danmark yder garanti på bekæmpelsen af hvepse og murbier til og med årets udgang.

For at undgå hvepse og murbier kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Lukke adgangsveje hvis det er muligt. Bemærk at adgangsveje først må lukkes efter hvepsene er bekæmpet.
  • Opsætning af insektnet mod hvepse med en maskeåbning på maks. 2,25 mm.
  • Anvendes en hvepsefælde med lokkemiddel skal der tilsættes to dråber sulfo, så hvepsene ikke kan kravle ud af fælden, men i stedet drukner i fælden. Vær varsom ved opsætning, nedtagning og tømning af fælde.
  • Udbedre svage fuger og reparere revner i murværk for at undgå murbier. Husk at anvende en mørtel med en styrke svarende til minimum KC 50/50/700. Ved kraftige angreb af murbier anvendes en mørtel, der skal have en styrke svarende til KC 60/40/850.
Kontakt