Døgnvagt 60 55 51 56

Insekter

Kakerlak bekæmpelse

Læs hvorfor kakerlak bekæmpelse udføres, om kakerlakkers kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark foretager en kakerlak bekæmpelse. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå kakerlakker.

Kakerlakker kan ødelægge fødevarer ved at spise af dem og – ikke mindst – ved at forurene dem med deres ildelugtende ekskrementer. Ved en fysisk forurening af madvarer eller køkkenudstyr kan kakerlakker forårsage salmonellaforgiftning, som kan give kroniske ledsmerter og være dødelig for ældre og svagelige. Desuden kan salmonella medføre diarre, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkastning.
Af virkelig økonomisk betydning bliver kakerlakkerne hos fødevareproducenter og i restaurationskøkkener. Dernæst kan kakerlakker forårsage allergi, der giver sig udslag i astma eller hudirritation (kløe på hænderne).

Kropslængde: Ca. 12 – 25 mm.
Kakerlakker er gulbrune med to mørke striber på brystskjoldet. De er altædende og er aktive om natten. Når det er lyst er de gemt i sprækker og revner. Har der boet kakerlakker i en sprække i længere tid, kan man se en tydelig brun misfarvning, hvor de går ind og ud.
Kakerlakker opholder sig hvor der er varmt, gerne mellem 25 – 30 grader. Derfor findes de især i nærheden af ovne, varmerør, køleskabsmotorer, maskiner osv.

Kakerlakker er omfattet af boligorganisationers udryddelsespligt. Ved forekomst af kakerlakker skal udlejer ifølge almenlejeloven foranstalte en kakerlak bekæmpelse uden udgift for lejerne. Modsat har beboere pligt til at melde om forekomst af kakerlakker til ejendommen.
Hvor det drejer sig om en andels- eller ejerbolig kan lejeloven ikke anvendes. Problemerne er imidlertid de samme, og en rationel kakerlak bekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks nægter at deltage. Dog kan Kommunalbestyrelsen pålægge beboere at deltage. Klik her for at læse lovgrundlaget for skadedyr i ejendomme.

En kakerlak bekæmpelse indebærer ikke kun, at det enkelte forretningslokale eller lejlighed får foretaget en kakerlak bekæmpelse. Hele ejendommen skal inkluderes, da kakerlakker vandrer. Typisk spreder de sig fra ejendom til ejendom via rørgennemføringer, paneler og sprækker i murværk. Foretager man kun kakerlak bekæmpelsen i f.eks. én lejlighed, så flytter man blot problemet videre til naboen (hvorfra det så i øvrigt kan vende tilbage til én selv igen). Bekæmpelse af kakerlakker er kompleks og kræver en effektiv og langsigtet bekæmpelsesstrategi. Ved bekæmpelse af kakerlakker opsætter Skadedyr Danmark også detektorer eller kakerlak fælder, som løbende overvåger forekomst af kakerlakker.

Vejledende pris: 1.560 kr. ex. moms.
Garanti på kakerlak bekæmpelse: I tilfælde af, at der efter 3 behandlinger stadig er aktivitet fra kakerlakker på områder behandlet af Skadedyr Danmark, foretager Skadedyr Danmark endnu en bekæmpelse uden beregning.

For at undgå kakerlakker kan man indledende gøre deres livsbetingelser så svære som mulige. Dette kan gøres ved:

  • I butikker og virksomheder som har med fødevare at gøre, skal der holdes særlig styr på rengøring, affald, lager og varemodtagelse.
  • Alle områder holdes rene, så ingen madrester eller andre organiske rester bliver efterladt. Vær særlig omhyggelig med rengøringen bag varmeelementer.
  • Affaldsbeholdere er tæt lukkede, og de tømmes dagligt.
  • Find frem til kakerlakkernes indgangshul ved at tænde lyset i et mørkt lokale om natten og se hvor de myldrer hen.
  • Adgangsveje rundt i ejendommen skal stoppes: Revner og sprækker skal tætnes, specielt ved rør-gennemføring og andre former for gennembrud i vægge, gulve og lofter.
  • Madvarer skal opbevares i tætsluttende beholdere, i lukkede skabe eller køleskabe.
  • Kældre og krybekældre og lignende skal holdes tørre og helt fri for adgang til føde og vand.
  • Gode arbejdsgange der sikrer, at medarbejdere holder øje og giver besked ved forekomst eller spor efter kakerlakker.
Kontakt