Døgnvagt 60 55 51 56

Insekter

Møl bekæmpelse

Kontakt os for at få bekæmpet møl. Læs hvordan Skadedyr Danmark udfører mølbekæmpelse og hvorfor mølbekæmpelse er nødvendig. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå møl.

Møl efterlader spind, ekskrementer og laver gnaveskader ved at angribe tæpper, uldstof og pelsværk. Det er larverne, som gør skade ved at gnave store og uregelmæssige huller i materialet. Når man oplever møl i mad er der typisk tale om frømøl, da de foruden tekstiler også angriber kornlofter, frølagre og plantemateriale, der er tilstrækkeligt fugtigt såsom foderstoffer, mel, gryn og tørmælk. Desuden ses flere mølarter, som undertiden er årsag til problemer i fødevareindustrien. Herunder producenter af f.eks. chokolade, morgenmad og foder til husdyr. Fødevareproducenter oplever reklamationer ved at larverne har gnavet af det færdige produkt.

Kropslængde, klædemøl: Ca. 5 – 7 mm, larverne er ca. 7 – 9 mm.
Kropslængde, pelsmøl: Ca. 5 – 7 mm, larverne er ca. 1,5 mm.
Kropslængde, tofarvet frømøl: Ca. 15 mm, larverne er ca. 20 mm.

Møl har fire store vinger, der er tæt besat med farvede skæl, som let kan gnides af. De holder sig skjult, hvor der er mørkt. De hvilende møl sidder ofte på det øverste af væggene og loftet.
Pelsmøl kræver højere fugtighed end klædemøl. Gnaveskaderne ligner klædemøllets. Dog efterlader de mindre mængder spind og færre ekskrementer og pupperne sidder i sprækker i omgivelserne og ikke på det angrebne. Pelsmølet naturlige levested er i fuglereder.
Frømøllets larver angriber især nødder, mandler, tørret frugt og chokolade.

Gasbehandling med fosforbrinte kan være en mulighed ved møl bekæmpelse i fødevareindustrien. Dog må behandling med fosforbrinte kun udføres af desinfektører med særlig tilladelse. Skadedyr Danmark anbefaler ikke denne bekæmpelsesmetode af møl. Klik her for at læse regulativ for anvendelse af fosforbrinte til bekæmpelse af møl.

Er der konstateret møl i tøjet, tæpper osv. skal det om muligt fryses ned til – 18 grader i to til tre døgn. Skuffer, skabe, paneler, tøj og sprækker i loft samt gulv støvsuges og behandles med miljøgodkendt bekæmpelsesmiddel. I virksomheder vil der typisk være tale om rengøring af reoler, skabe, borde, maskiner samt opfølgende behandling med miljøgodkendt bekæmpelsesmiddel.
Store møbler såsom sofa, stole med flere støvsuges grundigt og behandles med miljøgodkendt bekæmpelsesmiddel. Afhængig af angrebets størrelse opsættes insektgifte og feromonfælder.
Inden og under møl bekæmpelsen vil der være stort fokus på gennemgang af lejlighed/bygning, da ubetydelige mængder af spild kan igangsætte et lille angreb af møl, som let kan formere- og brede sig. Desuden vil møl bekæmpelsen have fokus på at finde frem til arnestedet.

Vejledende pris: Afhænger af opgavens art og omfang. Ring for tilbud.
Garanti på møl bekæmpelse: Vi tilbyder ikke garanti på bekæmpelsen af møl.

For at undgå møl kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Rens tøjet for snavs inden det hænges ind i tøjskabet. Møl lever af snavs såsom svedpletter og madpletter, som sidder på tøjet.
  • Foretag en grunddig støvsugning af boligen/virksomheden. Fokuser på tæpper og sprækker i gulv og vægge. Efter støvsugningen lægges den fyldte støvsugerpose i fryseren i mindst to til tre døgn.
  • Pelstøj eller uldtøj som ikke bruges jævnligt pakkes i tætte plasticposer.
  • Frømøl er meget følsom for udtørring. Frømøl kan ikke opholde sig i bygningen såfremt luftfugtigheden konstant ligger under 80 %.
  • Sikre sig tørre opbevaringsforhold og god udluftning. Lav luftfugtighed minimerer risikoen for møl.
  • Hold råvarer og færdigvarer adskilte, så møl ikke kan flyve direkte fra råvaren over i færdigvaren.
  • Kontroller jævnligt, at varer som opbevares for en længere periode ikke viser tegn på angreb for møl.
  • Begræns gulvvask i boligen i bekæmpelsesperioden, da det øger luftfugtigheden.
Kontakt