Døgnvagt 60 55 51 56

Hvorfor sikringsordning

Hvorfor bør virksomheder have en sikringsordning mod skadedyr?

En sikringsordning er vigtig, da den ikke blot sørger for at skadedyrene bekæmpes her og nu, men også forebygger mod skadedyr. Er uheldet først ude kan virksomheden lide store tab i form af ødelagt omdømme, bøder, destruering og kassering af varelager, dårlig presseomtale, tab af kundekreds, skade på bygninger, udebleven omsætning samt midlertidig lukning af virksomheden.

F.eks. kan rotter gennemgnave alt som er blødere end jern og derfor forårsage kortslutninger, som medfører maskinstop og ildebrand. Ligeledes er både rotter og mus bærere af dødelige sygdomme såsom, Weils syge, som både kan smitte ansatte og kunder. Smitten overføres typisk gennem rottens eller musens urin og ekskrementer. Et enkelt rottepar bliver til 800 rotter på et enkelt år.

Dernæst bør særligt virksomheder, som har med fødevare at gøre være opmærksomme på, at insekter kan forårsage krydskontaminering også kaldet krydssmitte eller fysisk forurening af maden. Herigennem kan ansatte, kunder eller patienter smittes med sygdomme såsom salmonella og campylo-bacter. Endelig fremgår det af fødevarelovgivningen, at disse virksomheders bygninger skal være sikret mod skadedyr.

Kontakt