Døgnvagt 60 55 51 56

Indhold i sikringsordning

Alle sikringsordninger tilpasses altid den enkelte kunde. Vi sælger ikke færdige pakker eller serviceprogrammer inden for skadedyrsbekæmpelse, men løsninger som matcher netop Jeres virksomheds behov og ønsker. Dog giver nedenstående et godt indblik i hvilke elementer der typisk indgår i sikringsordninger fra Skadedyr Danmark.

  • Risikoanalyse og lokalisering af de nødvendige in- og eksterne tiltag, som virksomheden bør foretage for at undgå eller begrænse skadedyrenes muligheder for adgang og ophold i virksomhedens bygninger. Gennemføres kontinuerligt hvert tredje år.
  • Detaljeret tegning over virksomheden, som viser alle overvågnings- og udryddelsespunkter mod skadedyr.
  • Artsbestemmelse. Vi artsbestemmer de indfangede skadedyr og vurderer behovet for supplerende handling og udbedring af sikringsordningen. Professionel artsbestemmelse er forudsætning for en effektiv skadedyrsbekæmpelse.
  • Opsætning af uden- og indendørs sikringer mod skadedyr.
  • Minimum fire årlige servicebesøg med fokus på forebyggelse, inspektion samt bekæmpelse af skadedyr.
  • Dokumentation efter hvert servicebesøg, som kan indgå i virksomhedens egenkontrol-program.
  • Gratis vejledning samt samarbejde omkring virksomhedens og medarbejdernes rutiner i relation til risikoen for skadedyr.
  • Gratis rådgivning om overholdelse af gældende lovgivning i forhold til skadedyr.
  • Fri tilkalderet.
  • Ét årligt evalueringsmøde, som skal fremme sikringsordningens kvalitet og effektivitet.
Kontakt