Døgnvagt 60 55 51 56

Insekter

Borebille bekæmpelse

Læs hvorfor borebille bekæmpelse udføres, om borebillers kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark foretager en borebille bekæmpelse. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå borebiller.

Angreb fra borebiller er alvorligt. Det kan medføre udseendemæssig forringelse til alvorlig styrkemæssig risiko. Såvel bevaringsværdigt træværk som nye trækonstruktioner kan angribes af borebiller. Det er den voksne bille, der borer huller i træets overflade; men derudover skader den ikke træet. Derimod er det borebillens larver der gør skade ved at gnave sig ind i træet og efterlade tætpakket boremel. Larvernes usystematiske gange nedbryder træets styrke, ændrer træstrukturen og kan ødelægge træet fuldstændigt. Et stærkt, sammenhængende træstykke kan pga. larverne reduceres til gennemhullede brudstykker og småpartikler.
Der kan forekomme kraftige angreb i kældre, udhuse, stalde og andre fugtige rum. I almindelig beboelse, kan fodpaneler og andet træværk ved kolde ydervægge blive angrebet. I helårsopvarmede rum har borebillen ikke store chancer, da træet her typisk kun indeholder 10 % fugt.

Kropslængde: Ca. 3 – 5 mm.
Almindelig borebille kaldes også for træorm. Den er brun og har punktstriber på dækvingerne. De trives i alt slags træ. Den voksne borebille kommer ud af træet i maj-juni og lever kun nogle få uger. Spor af angreb fra borebiller kan ses i træets overflade. Her vil man kunne se runde flyvehuller eller borebille bid som er 1 – 2 mm. i diameter. Hullerne kan også sidde bag barken. De huller man ser, stammer fra borebiller, som ikke længere er i træet. Larverne er 2 – 8 år om deres udvikling til voksne borebiller. Borebillelarverne gnaver sig ind i træet og danner gange inde i træet. Gangenes størrelse svarer i tværsnit til larvernes tykkelse, da træet blev ædt. Larverne bliver 5 – 6 mm lange og trives bedst i træ med 30 % fugtighed og 22 grader. Klik her for at læse nærmere om borebiller på Gyldendals åbne encyklopædi.

Gasning med methylbromid kan være løsningen ved en borebille bekæmpelse, når det drejer sig om skrøbeligt og bevaringsværdigt træværk og inventar, men da gassen ødelægger atmosfærens ozonlag er denne borebille behandling på retur. Skadedyr Danmark anbefaler, at man ser bort fra denne metode ved borebille bekæmpelse.

Ved en borebille bekæmpelse fastslår vi først omfanget af borebillernes angreb. Herefter implementeres en tilpasset borrebillebekæmpelse uden brug af kemi eller med et godkendt kemisk bekæmpelsesmiddel til skadedyr i træ. Ved en kemisk bekæmpelse er det ofte nødvendigt med 2-3 behandlinger. Efterfølgende overvåger vi, om borebillerne stadig er aktive ved at klæbe papirstykker på træets overflade og/eller ophænge klæbefælder med duftstoffer, som tiltrækker borebillerne.
En borebille bekæmpelse kan indebære, at ikke kun det enkelte forretningslokale eller lejlighed får foretaget en borebille bekæmpelse. Hele ejendommen skal inkluderes i borebille bekæmpelsen, da borebiller vandrer. Foretager man kun borebille bekæmpelsen i f.eks. én lejlighed, så flytter man blot problemet videre til naboen (hvorfra det så i øvrigt kan vende tilbage til én selv igen).

Vejledende pris: For hver behandling udgør prisen 60,50 kr. ex. moms pr. kvadratmeter. Udføres bekæmpelsen under utilstrækkelig ventilation vil den vejledende pris lyde på yderligere 14.320 kr., pga. arbejdstilsynets regler om sikkerhedsudstyr og arbejdsgange, hvilket højner bekæmpelsens omkostninger.
Garanti på borebille bekæmpelse: I tilfælde af, at der efter 3 behandlinger stadig er aktivitet fra borebillerne/larverne på områder behandlet af Skadedyr Danmark, foretager Skadedyr Danmark endnu en bekæmpelse uden beregning.

Man forebygger bedst angreb af borebiller ved at holde fugtindhold i træ så lavt, at dyrene ikke kan overleve. Almindelig borebille kræver mindst 11 % vandindhold i nyt træ, 13 % i ældre træ, svarende til en relativ fugtighed på 55 – 65 % ved 20 grader. Man kan sænke træfugtigheden ved udluftning og/eller opvarmning.

Ved istandsættelse eller nybyg bør træet være sikret mod opfugtning som følge af f.eks. manglende ventilering, opsugning fra murværk/fundamenter og kondensdannelse ved kuldebroer. Ligeledes bør bygningen holdes i god stand ved at undgå indtrængning af vand til trækonstruktioner på grund af f.eks. utætte tagbeklædninger, defekte inddækninger, hullede tagrender, dårligt fungerende dræn og utætte vandinstallationer.

Har man små inventardele, som er angrebet af borebiller, kan man frysebehandle træet i en fryser ved minus 21 grader i en uge. Dog skal man være opmærksom på, at borebillelarvernes følsomhed over for kulde er afhængig af de temperaturer de har været udsat for i tiden inden behandlingen.

Afsluttende kan man i modsætning til frysning varmebehandle træet i ovn, i en sauna eller i tørrestue. Inden varmebehandlingen igangsættes fjernes træets øverste lag og overflader børstes rene. Borebillelarverne dør ved en varmebehandling på 47 grader i 30 minutter. Varmebehandling kræver ofte to behandlinger for at trænge ind i træet. Vær opmærksom på at træets skal gennemvarmes.

Kontakt