Døgnvagt 60 55 51 56

Gnavere

Mus

Mus er sammen med rotter de altdominerende blandt pattedyrene som skadedyr i boliger. En effektiv musebekæmpelse kræver en grundig analyse samt en velovervejet og langsigtet bekæmpelsesstrategi.

Mus er destruktive og uhygiejniske.
Mus æder gerne mad og foder beregnet til mennesker og dyr og de ødelægger tit meget mere end nødvendigt. Af denne årsag kan skadedyret være årsag til krydskontaminering og derved overføre smitte såsom Salmonella, Campylobacter, Weils syge m.fl. til mennesker. Salmonella er sædvanligvis ikke dødelig, medmindre man er svag eller gammel, mens Campylobacter kan medføre lammelser. Det er særligt alvorligt, når mus som smittebærere overfører den dødelige sygdom, Weils syge (dødeligheden er ca. 10 – 15 %). Sygdommen medfører døden som følge af bl.a. nyre- og leversvigt.
Desuden opstår smitten også, når mus tilsviner genstande og fødevarer med ekskrementer, urin og særlige kirtelsekreter. På denne baggrund bør mus ikke bagatelliseres i forhold til rotter, da mus er smittebærer af de samme sygdomme som rotter. Der er ingen tvivl om, at mus er ansvarlige for en meget stor del af de madforgiftninger som opstår. Indtagelse af fødevarer, der er forurenet af mus, er en hyppig kilde til infektion.
Mus har behov for at slibe deres to par kraftige mejselformede fortænder og derfor gnaver de også i installationer (el, data, VVS) og ødelægger isolering. Dette kan medføre maskinstop og ildebrand. Mus kan gennemgnave hårde og bløde materialer. Alt fra mursten til aluminium og plast.
De er også kendt for at gnave i inventar, lagerbeholdning, træværk osv. i stykker for at benytte materialerne som redemateriale. Omkostningerne for den private husstand eller virksomhed er som regel omfattende.

Kropslængde: Ca. 7 – 13 cm.
Halelængde: Ca. 3 – 13 cm.
Vægt: Ca. 12 – 50 gram.
Mus kan etablere sig, når der er rede- og skjulesteder samt adgang til føde og vand. De lever gerne tæt på mennesker og er meget tilpasningsdygtige. De kan indrette deres døgnrytme efter aktiviteterne i omgivelserne og er næsten altædende. Mus æder kun 3 – 6 gram om dagen. Ekskrementer efter mus er 3-5 mm i længden og på tykkelse med spidsen af en kuglepen.
Dernæst kan mus klatre på ru mure, grene og anden vegetation. Desuden kan alle arter svømme og kan orientere sig i mørke ved hjælp af føle- og lugtesans.
Mus vil benytte sig af faste stier og helst bevæge sig langs lodrette genstande inden for et ret begrænset område.

Mus er omfattet af boligorganisationers udryddelsespligt. Ved forekomst af mus skal udlejer ifølge almenlejeloven foranstalte bekæmpelse af mus uden udgift for lejerne. Modsat har beboere pligt til at melde om forekomst af mus til ejendommen.
Hvor det drejer sig om en andels- eller ejerbolig kan lejeloven ikke anvendes. Problemerne er imidlertid de samme, og en rationel bekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks nægter at deltage. Dog kan Kommunalbestyrelsen pålægge beboere at deltage.

Ved bekæmpelse af mus afhænger et effektivt resultat af en langsigtet integreret bekæmpelsesindsats. Har skal der både være fokus på forebyggende foranstaltninger, inspektioner og selve bekæmpelsen.
Ved forekomst af mus skal der rengøres effektivt for alt synligt snavs og efterfølgende desinficeres. Genstande som er meget inficeret med ekskrementer eller urin skal kasseres.

Bruges bekæmpelsesmidlet Chloralose skal dette ske, når udendørs temperaturen ikke overstiger 16 grader. I modsatte tilfælde bedøves musene kun.

Vejledende pris: 3.336 kr. ex. moms. Prisen er eksklusiv opsætning af giftstationer samt smækfælder. Opfølgende inspektioner samt bekæmpelse tilbydes til 2.792 kr. ex. moms.
Garanti på bekæmpelse: Skadedyr Danmark giver ikke garanti på bekæmpelse af mus, da ny forekomst af mus kan være forårsaget af naboområder, som hurtigt kan invadere det rensede areal. Ofte vil den bedste løsning være at tegne en sikringsaftale med Skadedyr Danmark ved bekæmpelse af mus.

For at undgå mus kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Fjerne mad og vand (renholdelse).
  • Fjerne muligheder for adgang (bygningssikring udvendig og indvendig). Mus kan passere en sprække på blot 7 mm.
  • Fjerne musens skjulesteder/levesteder (oprydning).
  • Brug af smækfælder indendørs, som er placeret strategisk korrekt. Fælderne placeres, så musene nærmest bliver ført ind i fælden.
  • Kemisk bekæmpelse af mus. Det anbefales ikke at bruge kemiske bekæmpelsesmidler inden døre. Der kan opstå alvorlige lugtproblemer fra døde mus og det kan tiltrække andre skadedyr såsom klannere og spyfluer. Ligeledes anbefales det ikke, at private gør brug af kemisk bekæmpelse, da der er fare for sekundær forgiftning af andre rovpattedyr, husdyr samt børn og voksne.
Kontakt