Døgnvagt 60 55 51 56

Gnavere

Mosegrise

Har man først haft mosegrise er man klar over, at bekæmpelsen kræver en langsigtet bekæmpelsesstrategi.

I private haver eller på grønne arealer, som man vedligeholder omkring en bebyggelse, kan mosegrise være uønskede dyr på grund af deres muldskud. Dernæst kan de udøve direkte skade ved at æde mange forskellige former for grøntsager, og den gnaver gerne i en lang række vækster – også gerne rødder og bark på træer. De alvorligste skader sker særligt i frugtplantager med store tab til følge.

Kropslængde: Ca. 12 – 20 cm.
Halelængde: Ca. 8 – 12 cm.
Vægt: Ca. 100 – 275 gram.
Mosegrisen er en udpræget vegetar. Dens skud er ofte mere flade i formen end muldvarpens. Dens skud i jorden er ofte 5 – 8 cm i diameter. Mosegrisen har fået tilnavnet ”Vandrotte” selvom den ikke er en rotte, men en studsmus tæt beslægtet med den noget mindre markmus. Ligesom andre studsmuse er mosegrisen karakteriseret ved små øjne, små ører og kort hale. Desuden er det kun ved et rent uheld, at mosegrisen forvilder sig indendørs i bebyggelse.

Bekæmpelse med fosforbrinte må under ingen omstændigheder udføres nærmere end 10 meter fra enhver form for bygning, hvor dyr eller mennesker kan opholde sig. Det skyldes risiko for alvorlig forgiftning med gassen af dyr eller mennesker, som kan opholde sig i en bygning.

Mosegrise må bekæmpes hele året. Fælder er eneste mulighed, som kan anvendes overalt, og som ikke kræver speciel tilladelse. Muldvarpesakse og rottesmækfælder kan også anvendes.
Brug af gift er mulig, men der findes kun én type, og det er fosforbrinteudviklende pellets. Fosforbrinte er en yderst farlig giftgas. Derfor må disse midler kun udlægges af Skadedyr Danmark eller af personer med særlig tilladelse.

Det er muligt at bekæmpe samtlige mosegrise i et mindre område. Dog vil dette have en kortvarig virkning, da mosegrise fra naboområder hurtigt vil invadere det rensede areal. Det vil derfor være en fordel sammen med naboerne, grundejerforening eller lignende, at få iværksat en større samlet bekæmpelse.

Vejledende pris: 30,80 kr./m2 ex. moms.
Garanti på bekæmpelse: Skadedyr Danmark giver ikke garanti på bekæmpelse af mosegrise, da ny forekomst af mosegrise kan være forårsaget af naboområder, som hurtigt kan invadere det rensede areal.

For at undgå mosegrise kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Fjerne mad og vand (renholdelse).
  • Fjerne muligheder for adgang.
  • Fjerne mosegrisens skjulesteder/levesteder (oprydning).
  • Brug af smækfælder, som er placeret strategisk korrekt. Fælderne placeres, så mosegrisen nærmest bliver ført ind i fælden.
Kontakt