Døgnvagt 60 55 51 56

Andre skadedyr

Mår

Læs hvorfor skadedyret bekæmpes, om dens kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark bekæmper skadedyret. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå skadedyret.

Husmåren er det eneste rovdyr, der søger ind i og slår sig ned i bygninger med rede og unger. Det kan være i udhuse eller i loftsrum på lav bebyggelse som parcel- og rækkehuse, landejendomme og lignende. Husmårens skade viser sig ved støj, stærke lugtgener og ødelæggelse af bygningsmaterialer. Det første man bemærker ved forekomst af husmår er larmen, når den f.eks. tumler rundt på loftet. Dernæst afslører husmåren sin tilstedeværelse i bygningen ved sine stærkt lugtende ekskrementer. Endelig vil husmåren ved sin tilstedeværelse ødelægge eller skade isolering og ikke mindst stråtage. Husmåren vil rive huller i stråtaget for at komme ind og kradse og rive i isoleringsmaterialet.

Kropslængde, husmår: Ca. 70 cm. Heraf udgør halen ca. 25 cm.

Husmåren vejer 1,3 – 2,3 kg. Dens naturlige levested er i rovfugle- eller kragereder. Husmåren forekommer over hele landet med undtagelse af visse øer som Fanø, Læsø, Anholt og Bornholm. Den er udpræget nataktiv. Spor efter husmåren ses i form af dens ofte snoede ekskrementer, som er snoet ud i en spids. Ekskrementerne er typsik 8 – 10 cm lange og 1 – 2 cm tykke. Husmårens fodspor er aflangt med tydelig aftryk af klør. Fodsporet er 3,5 cm langt og ca. 3,2 cm bredt.
Husmåren lever hovedsagligt af rov og mindre pattedyr fra mus og pindsvin til fugle og fugleæg.

Ved fældefangst af husmår skal følgende regler følges: ”Lov om jagt og vildtforvaltning” og ”Bekendtgørelse om vildtskader” (nr. 801 af 22. september 1999). Vær opmærksom på at fangst af husmår i dræbende fælder er forbudt ligesom aflivning af husmåren ved udlægning af gift også er forbudt.
Skydning af husmåren er stort set umulig, da jagt er forbudt om natten, hvor husmåren netop er aktiv. Desuden er der jagttid på husmåren, som kun må jages fra den 01.09 til 31.01.
Aflivning af husmåren skal foretages af en dyrlæge eller af person med gyldigt jagttegn.Husmåren er omfattet af boligorganisationers udryddelsespligt. Ved forekomst af husmår skal udlejer ifølge almenlejeloven foranstalte bekæmpelse af skadedyrene uden udgift for lejerne. Modsat har beboere pligt til at melde om forekomst af mår til ejendommen.
Hvor det drejer sig om en andels- eller ejerbolig kan lejeloven ikke anvendes. Problemerne er imidlertid de samme, og en rationel bekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks nægter at deltage. Dog kan Kommunalbestyrelsen pålægge beboere at deltage.

En bekæmpelse af husmåren vil typisk ske ved fordrivelse. En kombination af lyd, lys og luftstoffer vil blive taget i brug, da husmåren ikke kan lide støj, er nataktiv og har en veludviklet lugtesans.
Er fordrivelse ikke en mulighed vil husmåren blive indfanget eller aflivet.

Vejledende pris: 2.536 kr. ex. moms. Prisen er eksklusiv mårfælder.
Garanti på mårbekæmpelse: Skadedyr Danmark yder garanti på bekæmpelsen til og med årets udgang.

For at undgå husmåren kan man indledende fjerne mulighederne for at den kan eksistere i ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Forhindrer husmåren i adgang til bygningen. Luk af for oplagte indgangshuller. F.eks. erstat en ødelagt tagsten eller reparer en vindskede.
  • Beskær træer som står tættere end 1,5 meter på bygningen eller grene som rager ind over bygningens tag. Husmåren er en dygtig klatrer og finder ofte vej til bygningens loft via træer, som vokser tæt ved bygningen.
  • Luk ikke husmåren inde på loftet.
Kontakt